Havárie vody v domě

Dojde-li k ucpání odpadního potrubí a voda nevytéká mimo toto potrubí, jedná se sice o havárii, ale její následky nejsou zdaleka tak velké, jako při úniku vody z přívodního potrubí. Jestliže se jedná o prasklý kohoutek, sprchovou hadici nebo hlavici, je poškození je viditelné a je možné jej poměrně jednoduše odstranit. Prasklá nebo poškozená součást se vymění a je po problému.

Sprchová hlavice

Mnohem horší je situace, kdy únik místo úniku vody není patrné a voda vytéká z neurčitého místa ve zdi. Navíc ne vždy je takováto závada patrná na první pohled a může trvat dlouho než se projeví. Mezitím voda zatéká do konstrukce domu, kde může napáchat velké škody. Takové problémy svépomocí nikdo není schopen odstranit.

Proto při zjevném úniku vody nebo jen při podezření na něj je nutné zavolat specializovanou firmu, která má i na nezjevné úniky vody svoje metody a prostředky. Při vyhledávání úniku vody https://www.kanalizace-instalateri.cz/unik-vody se používají speciální zařízení. Nejnovější technologie mohou poměrně přesně určit místo úniku vody, přesnost dosahuje až pětadevadesáti procent. Díky tomu je možné dostat se k úniku vody s přesností na několik obkladaček nebo dlaždic, není proto potřebné dělat bourací práce velkého rozsahu.

Staré potrubní rozvody

Pro použití v plastových rozvodech a domácích rozvodech vody se používá plynový detektor, který dokáže nalézt úniky i v případech, které akustické detektory neodhalí. Pomocí plynového detektoru se potrubí naplní formovacím plynem, směsí vodíku a dusíku. Díky malým molekulám vodíku, které prostoupí beton i obkladačky a stoupají kolmo vzhůru, je možná poměrně přesná detekce naměřením vyšší koncentrace vodíku v inkriminovaném místě. Použití této metody, díky přesné lokalizaci úniku vody, ušetří nemalé finanční prostředky, které by musely být vynaloženy na větší bourací práce v interiéru nebo výkopové práce venku.