Do Burgasu za sluncem

Mimo druhé největší letiště v zemi disponuje Burgas také největším přístavem a jediným přístavem pro tankery v Bulharsku.  V Burgasu jsou na pobřeží Černého moře mimo flotil také části bulharského námořnictva a navíc pobřežní stráž.

Město Burgas byl založený Řeky, kteří jej pojmenovali  Pirgos.  Toto místo bylo pro Řeky strategicky velice mnoho významné, neboť zde sídlila vojenská posádka a byl zde také významný a veliký přístav. Později zde Osmanská říše založila svoji vojenskou pevnost.

V sedmnáctém století už město dostalo konečně dnešní název. Místní přístav zde vznikl v letech 1894 – 1903. Město samo se nachází v nejzápadnějším bodě na břehu Černého moře. Burgas leží v zálivu, který je největší a nejvíce zasahuje do pevniny na bulharském pobřeží.

Klima v Burgasu

Burgas má vlhké subtropické klima. Během letních měsíců v Burgasu trvá asi pět měsíců, od poloviny května do konce září. Zimy jsou v Burgasu mírnější ve srovnání s vnitrozemím Bulharska. Sníh může padat v prosinci, lednu, únoru, ale zřídka v březnu. Sníh padá v zimě jen několikrát a velmi rychle taje.

Poblíž Burgasu se nachází Atanasovo jezero. Je to jediné jezero v oblasti Černého moře, které má slanou vodu. Můžeme v něm najít vzácné ukázky vodních biotopů. Vyskytuje se tam mnoho druhů rostlin a živočichů, kteří si navykli na klidné místo jezera.

V jezeře hnízdí mnoho druhů stěhovavých ptáků, jako například čápi.  Vedle nich lze spatřit pelikány a jeřáby, kteří se na jezeře shromažďují. V tomto místě je nejvyšší počty výskytu v Evropě migrujících pelikánů bílých, pelikánů kadeřavých.

Historie Burgasu

Nejčasnější známky života v tomto regionu lze dohledat před více než třemi tisíci lety, do doby bronzové a časné doby železné. Příznivé podmínky pro zemědělství a úrodné roviny kolem moře přiváděli lid na toto místo již od časného starověku.