Co nám říká norma 27001

Jedním ze základů správného fungování firmy je i tok informací a jeho zabezpečení. Není tedy divu, že i ten je ošetřen státní normou. Konkrétně se jedná o ISO normu 27001 Grade Group, která se tímto problémem zabývá, a to poměrně podrobně. V první řadě je potřeba se podívat, proč je tok informací tak důležitý. Zde se totiž nejedná jen o údaje zákazníků, což je něco, co si pod tímto termínem obvykle představíme. Jde také o plány výroby, exekutivní příkazy a mnohé další, které musí být co nejrychleji splněny. To však není možné, pokud se ona informace nedostane k určené osobě.

informace je možné předat i telefonicky

Tato norma se tedy zabývá především tím, jak toto předávání co nejlépe zefektivnit. Máme zde totiž hned několik možností. Tou asi nejrychlejší je ústní sdělení, avšak to často není možné, zvláště pokud jde o komunikaci mezi dvěma různými odděleními nebo dokonce dvěma různými pobočkami jedné firmy.

Samozřejmě je zde i písemná komunikace, avšak zde záleží na tom, jak je provedena. Pokud se jedná například o poslání daného dokumentu poštou, zjistíme, že jde o poměrně zdlouhavý a také ne zrovna bezpečný proces, neboť vždy hrozí, že se dopis cestou ztratí.

dnes se nejčastěji používá elektronická komunikace

Není tedy divu, že se v posledních letech zdaleka nejčastěji používá elektronická komunikace. Ta je rychlá a také spolehlivá. Navíc má i tu výhodu, že za sebou zanechává stopu. Pokud se tedy informace během cesty změní či dokonce ztratí, je možné ověřit, kde k problému došlo a napravit jej.

Bezpečnost informace je ostatně další věcí, kterou se tato norma zabývá. Jde tu nejen o zabránění jejich úniku, ale také o zabezpečení toho, aby se dostala ke svému adresátovi. I proto jsou zde vyžadovány určité bezpečnostní prvky, které mají v případě potíží pomoci odhalit jejich příčinu.

Z výše uvedeného je jasně patrn, že implementace těchto norem je plně v zájmu každého podnikatele. Přeci jen, je to jeden ze základních pilířů úspěchu. A úspěšné firmy to moc dobře vědí.