První webová stránka, jenž spatřil svět

V rámci dnešní moderní doby si jistě každý z nás zvykl na neustálé vylepšování dosud vyvinutých technologií, které jsou pro tuto dobu charakteristické. Bez technického pokroku by tak tedy ani lidstvo samo nemohlo zdokonalovat své dovednosti a získávat nové znalosti.
Dá se říci, že určité procento z nás po neustálých aktualizacích systémů a aplikací prostě touží, což někteří lidé nikdy nepochopí, a to zejména z toho důvodu, že se jedná o zástupce starší generace, kteří neměli v mládí také možnosti, které dnešní svět nabízí. Došlo tedy k tomu, že dnes je internet spolu s moderními technologiemi běžnou součástí každodenního života nás všech.
nadpis web
Samozřejmě, že je dobře, že chceme jít neustále kupředu, avšak občas je vhodné podívat se, jak to vypadlo dříve, a za jak dlouho dobu došlo k pokroku. Vždy je nutné si připomenout, že i když určité věci bereme dnes jako samozřejmost, dříve je nikdo neznal, a když je postupem času někdo získal, tak to byla vzácnost.
První počítače teda vznikaly zhruba v rámci 19. a 20. století, a šlo tedy spíše o programovatelné stroje, jelikož první počítač jako takový se zde objevil kolem roku 1944. Od této doby dochází tedy k neustálému vývoji těchto pomocníků, kteří nám mnohdy ušetří čas. A jak to tedy bylo s webovými stránkami?
Pokud zapojíme logiku, je nám jasné, že k tomu, aby mohl web fungovat, bylo zapotřebí vyvinout kvalitní počítač, který zvládne všemožné úkoly – je tedy jasné, že k jejich vzniku došlo o něco málo později, než jak je tomu u počítačů.
kreslená šablona webových stránek
Ke konci 80. let minulého století byl, zaznamenám významný milník, kdy anglický fyzik jménem Tim Berners-Lee navrhl systém pro výměnu informací. Od té doby proběhlo mnoho a mnoho výzkumů, lidé to stálo mnoho sil, ale zhruba v polovině let 90. minulého století bylo vše dovedeno k dokonalosti.
Věřte, že pokud máte nějaký cíl, který vám přijde nedosažitelný, neznamená to, že by byl nemožný. Pokud to jen jde, dejte se na tuto cestu, a třeba to prospěje nejen vám, ale i vašemu okolí.