Novinka v nemocenském pojištění – otcovská dovolená

Otcovská poporodní péče, neboli otcovská dovolená vchází v platnost dnem 1. února 2018. Jedná se o novou dávku nemocenského pojištění, sloužící novopečeným tatínkům, kteří se chtějí podílet na péči o miminko a nemohou, nebo nechtějí čerpat dovolenou.
miminko u tatínka
Otcovská, jakožto dávka nemocenského pojištění, se tedy týká osob, které odvádějí pojistné. Jsou to zaměstnanci, nebo osoby samostatně výdělečně činné, které jsou dobrovolně k nemocenskému pojištění přihlášeny. Osoby bez zaměstnání, tedy na úřadu práce, nebo podnikatelé, kteří si pojištění nehradí, nemají nárok.
Dávku může čerpat otec dítěte, který je zapsán v jeho rodném listě. Žádá se prostřednictvím zaměstnavatele, nebo u osob samostatně výdělečně činných rovnou u příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení dle místa výkonu podnikání.
Výše dávky činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu, což je stejně jako u peněžité pomoci v mateřství, která je vyplácena ženám. Délka, po kterou mohou otcové tuto dávku pobírat, činí sedm dní. Vyčerpat toto volno musí otec v průběhu šesti týdnů od narození dítěte. Později již na něj nárok nevzniká. V případě, že se narodí více dětí, může čerpat otec pouze jedno volno.
Jelikož zákon začne platit až od začátku února tohoto roku, můžou na otcovskou tatínci nastoupit až od tohoto data. Vybrat si toto volno však mohou také rodiče dětí, které se narodily šest týdnů před platností této novely, čili od 21. 12. 2017 a později.
otec a batole
Vláda návrh zákona schválila teprve nyní, v zahraničí je však otcovská dovolená naprosto běžná.
V našich podmínkách se museli novopečení otcové spoléhat na dovolenou, kterou jim však zaměstnavatel musel schválit. V případě otcovské tomu tak není. Žádosti o její čerpání je zaměstnavatel povinen vyhovět stejně, jako by šel zaměstnanec například na nemocenskou.
Starosti s dostatkem volných dní nebo s tím, zda volno vůbec dostanou, si již otcové miminek nemusejí dělat. S posvěcením státu tak mohou zažívat první radostné okamžiky i starosti, které s příchodem miminka do rodiny souvisejí.