Jak správně provádět linkbuilding

Ač mnoho lidí o procesu SEO dosud neslyšelo, pro především malé a střední firmy se jedná o velmi důležitou součást jejich marketingu, která je může dokonce zachránit před krachem. Spočívá ve zvýšení návštěvnosti webových stránek dané firmy a tím i povědomí veřejnosti o ní. To samozřejmě zvýší i počet potenciálních zákazníků a tím pádem i zisk. Jak toho dosáhne?zavřený šedivý macbook

Něco může napovědět už i samotný název SEO, z anglického Search Engine Optimalization, tedy Optimalizace Vyhledávače, ač ovlivňování by bylo lepší. Pracuje se s tím, že pokud někdo zadá určité slovo či frázi do vyhledávače, obvykle shlédne pouze prvních pár výsledků. Je tedy nutné, aby naše webová stránka byla mezi nimi.

Klíčem k celému procesu je linkbuilding. Pracovníci firmy, poskytující služby SEO, napíší mnoho článků, které budou obsahovat jak dané klíčové slovo, které by mělo být zadáno do vyhledávače, tak i odkaz na webovou stránku klienta. Tím se mezi nimi vytvoří spojení, neboť vyhledávač to pak vyhodnotí tak, že v souvislosti s daným vyhledávaným výrazem je web klienta často zmiňován. Přisoudí mu tedy vyšší relevanci a umístí jej ve výsledcích na vyšší pozici.

Aby však vše fungovalo, je nutné, aby byl linkbuilding prováděn správně. Co to znamená? Především to, že dané klíčové slovo je nutné volit velmi pečlivě. Nejde jen o to, aby se týkalo dané webové stránky, ale také o to, aby bylo co nejčastěji vyhledáváno.

Je tedy třeba najít kompromis mezi slovy, která jsou vyhledávána nejčastěji a mezi tím, jaký má daná firma předmět podnikání. Truhlářství například bude poměrně k ničemu, když se odkaz na jejich webové stránky zobrazí při vyhledání nějakého receptu.žena vyhledávající pomocí Google

Proto je nutné provést ještě před zahájením samotného procesu extenzivní průzkum, který nám ukáže, která klíčová slova použít. Jen tak zajistíme, že tato metoda bude mít úspěch a dosáhne žádaného výsledku, k plné spokojenosti klienta.