Dějiny prostituce

Říká se, že prostituce je nejstarší řemeslo. Nicméně prostituce u nás není legalizovaná. Každopádně celkem sofistikovaně to lze obejit formou takzvaných masážních salónů.

Služeb prostitutek využívali už ve starověku. V Mezopotámii byla běžná například chrámová prostituce, prostitutky byly v podstatě kněžky.
Ve starověkém Řecku a Římu se prostituce dostala do běžných domů. Prostých i těch nejluxusnějších. Prostitutky neboli nevěstky měly své kasty. Luxusním nevěstkám se říkalo hetéry a osvojily si na svou dobu nebývalou míru emancipace, o které se počestným dámám ani nesnilo. Nemluvě o tom, že některé z nich se staly dokonce slavné. Hetérám věnoval pozornost i slavný řecký řečník a spisovatel Lukiános, který napsal proslulé Listy hetér. Jedná se o fiktivní rozhovory.

Významný vliv

Vraťme se k těm skutečným. K těm slavným. Některé hetéry totiž dosáhly uměleckého nebo politického věhlasu. Jistě absolutně každý zná egyptskou vládkyni Kleopatru, ale málokdo ví, že její předchůdkyně manželka zakladatele Ptolemaia byla hetéra. Jiné její kolegyně příliš nezaostávaly, překrásná Fryné se stala modelem slavného sochaře Praxitotela a později také jeho milenkou.

Do proslulé Láis se zase zamiloval slavný sochař Myrón. Láis je přičítána celá řada dalších významných obdivovatelů jako například filozofové Aristipos či Diogenes, nebo řečník Demosthenes či malíř Appeles. Je velmi pravděpodobné, že se jednalo o více hetér téhož jména. Pro zajímavost slavný spisovatel Euripidés jisté Láis vyčinil za nemravnost.

I později se luxusní nevěstky stávaly společnicemi a múzami vlivných mužů. Termín hetéra se změnil na metresa nebo kurtizána. Obvykle se nejednalo o nevěstky v tom pravém slova smyslu jako spíše za luxusní vydržované milenky mocných mužů, které si nezřídka získaly velkou moc. Typickou představitelkou je samozřejmě proslulá madamde Pompadour.