Umělá inteligence ve výrobním procesu firem

Nasazování robotů do výroby je nyní nejvíce prováděno v automobilovém, elektronickém a elektrotechnickém průmyslu. Ostatní sektory, jako kovozpracující, chemický, či potravinářský, jsou zatím sice o něco pozadu, to ale neznamená, že roboty nevyužívají. Naopak, nasazování umělé inteligence do výroby se nyní výrazně rozšiřuje, a to všude.

Roboti nabízejí významnou pomoc

Velké firmy tomu jdou výrazně naproti

Velké firmy se do těchto technologií nebojí investovat poměrně objemné částky. Jsou si totiž vědomy nespočetných přínosů, jako je kupříkladu snížení chybovosti výrobních a ostatních přidružených procesů a jejich výrazné zrychlení. To pochopitelně ve výsledku vede k úsporám hlavně na provozních nákladech a možnosti provádět více zakázek najednou.
Vyhraje člověk nebo robot

Ale existuje zde potenciál i pro ty menší

V současnosti se rozvíjí investice do robotických zařízení i v malých a středních výrobních podnicích. Skrývá se zde velký potenciál, a pokud chce takováto firma umět čelit konkurenci, v podstatě nemá na výběr. Lidský faktor je mnohdy neopominutelnou součástí výrobního procesu, ale v monotónnosti pracovního výkonu často ztrácí koncentraci a chybuje.

Je tu „Průmysl 4.0“

Mezi leadery v oblasti nasazování robotů převládají termíny jako „Průmysl 4.0“ nebo „čtvrtá průmyslová revoluce“. Jedná se o pojmy označující jakýsi čtvrtý vývojový stupeň výroby, který vede právě k automatizaci procesů a využívání robotů pro stále se opakující a pro člověka náročné činnosti.

Berou roboty lidem pracovní místa?

Pochopitelně zde vzniká otázka úbytku pracovních míst pro současné i potencionální pracovníky a s tím související ztráta jejich zaměstnání. Je to však obecně rozšířený omyl. Bylo již mnohokrát dokázáno, že roboty neberou pracovní místa lidem, ale naopak vytvářejí úplně nová a jako bonus navíc usnadňují namáhavou práci. To si nejspíš málokdo uvědomuje, a proto mnohdy vznikají rozporuplné dohady. Nejsou už výjimkou ani tzv. „spolupracující roboty“, které jsou naprogramovány na vnímání přítomnosti člověka, což ještě více usnadňuje spolupráci s nimi.